Aanpassing contributie 2014

19
mei
2014

Op 23 april heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van AC TION besloten tot een contributieverhoging van € 2,– per 2 maanden naast de gebruikelijke verhoging in verband met de consumentenprijsindex (CPI). Het oorspronkelijke voorstel van het bestuur was de contributie met € 1,– te verhogen.

Het besluit van de ALV heeft de volgende achtergrond.

Uit het financieel jaarverslag over 2013 bleek weliswaar een overschot, maar dit werd in belangrijke mate veroorzaakt door een positief resultaat uit de “Singelloop”. Het resultaat zonder dit evenement, het “resultaat uit gewone bedrijfsvoering” zoals dat in het bedrijfsleven heet, valt over 2013 dus negatief uit. Het is gebruikelijk dat een organisatie op dit laatste resultaat wordt afgerekend. Een los evenement, hoe belangrijk ook, kan ineens door verschillende externe oorzaken (denk aan gemeentelijke maatregelen) weg zijn of veel minder opbrengen door verminderde belangstelling.
De ALV heeft daarom gemeend dat er sprake zou moeten zijn van een sluitende exploitatie zonder de opbrengsten uit de “Singelloop”.

Op basis van de cijfers van 2013 is het tekort omgeslagen over het aantal leden per 1 januari 2014 (ca. 566). Op deze wijze is gekomen tot de voorgestelde contributieverhoging.

Met een CPI van 1.025% komen we tot de volgende contributies per 2 maanden per 1 mei 2014.

Categorie Contributie oud
(tot 01-05-2014)
Contributie incl CPI Contributie incl CPI + € 2,00
(tot 01-05-2015)
Pupillen €23,05* €23,65* €25,65*
Junioren C/D €30,15* €30,90* €32,90*
Junioren A/B €30,15 €30,90 €32,90
Senioren €34,75 €35,65 €37,65
Wegatleten €26,95 €27,95 €29,65
Trimleden €26,95 €27,95 €29,65
Nordic Walkers €26,95 €27,95 €29,65

* inclusief wedstrijdlicentie

Juryleden en verenigingsfunctionarissen betalen alleen de bondsafdracht van de Atletiekunie, te weten €16,20 per jaar (prijs 2014).

Meer informatie vindt u onder Lidmaatschap -> Contributie

Voor vragen kunt u contact opnemen met het bestuur.

Jeugd overzichtspagina. Baanatletiek overzichtspagina. Wegatletiek overzichtspagina. Nordic Walking overzichtspagina. Nieuwsarchief.2 reacties op Aanpassing contributie 2014

  1. elske schreef:

    2 euro oke, maar waarom is de verhoging dan, met uitzondering ven de jeugd, 3 euro geworden?

    • bastien schreef:

      Ik heb de tabel aangepast, er ontbrak een kolom (de middelste). De verhoging bestaat, zoals in de eerste alinea staat, uit de jaarlijkse verhoging met het consumentenprijsindex (CPI) welke nu in de middelste kolom is opgenomen en daarbij de extra € 2,00. Dat bij elkaar levert de nieuwe contributie op welke in de laatste kolom staat.

Reacties zijn gesloten.