AC TION

AC TION

 

AC TION is oorspronkelijk ontstaan uit SV De Enschedese Boys en is officieel opgericht op 1 februari 1948. De naam AC TION (AtletiekClub Twente Is Onze Naam), is destijds gekozen als naam omdat er vanuit de regio bezwaren waren tegen de naam ‘Twente’.

AC TION is een vereniging die zich op allerlei vlakken met atletiek, hardlopen, wandelen en ondersteunende training bezighoudt. Het ledenaantal van de vereniging schommelt de laatste jaren rond de 600. Meer dan de helft van de leden bestaat uit trimleden (wegatleten, Nordic Walking) en ruim 40% doet aan baanatletiek Ongeveer één derde van de baanatleten zijn pupillen (6 t/m 10 jaar) die spelenderwijs de onderdelen van de baanatletiek onder de knie krijgen. De vereniging doet in vele competities mee (jong en oud), waarbij  en de ploegen scoren goed. De vereniging kent ook een aantal Nederlandse kampioenen.

Atletiekunie

AC TION is officieel aangesloten bij de landelijke sportbond, de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, voorheen bekend als de KNAU, tegenwoordig aangeduid met Atletiekunie.

Nederland is door de Atletiekunie ingedeeld in 24 regio’s. In elke regio werken de atletiekverenigingen samen om de atletieksport zo goed en efficiënt mogelijk te etaleren. AC TION vormt samen met nog 16 atletiekverenigingende regio Twente.

Opbouw van de vereniging

AC TION is een vereniging. Dat wil zeggen dat elk lid invloed kan uitoefenen op wat er binnen de vereniging gebeurt. De leden vormen het hoogste orgaan binnen de vereniging: de Algemene Vergadering.

De dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging wordt geregeld door het bestuur. Een aantal taken worden overgenomen door commissies. Het bestuur, de commissies en het beleid van de vereniging worden vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Meer informatie vindt u via het menu van deze website.