Clubblad

De Startklaar verscheen twee maal per jaar in een voorjaars- (april) en een najaarseditie (oktober).

Tegenwoordig is er een maandelijkse digitale Startklaar.
Redactie: Lisette Sprakel en Anne Benneker
Kopij: startklaar@action48.nl
Omslag: TriMM interactieve media
Drukwerk: Asbreuk drukkerij