Opzeggen

Het lidmaatschap van AC TION loopt per twee maanden.
De opzegtermijn is eveneens twee maanden.

Stilzwijgende verlenging lidmaatschappen

De wet verbiedt de stilzwijgende verlenging van abonnementen en lidmaatschappen. Voor individuele lidmaatschappen van sportverenigingen is echter een uitzondering gemaakt. Voor sportverenigingen wordt een verbod op automatische verlenging van het lidmaatschap niet wenselijk geacht, aangezien sportverenigingen veelal een jaar vooruit moeten plannen. Denk daarbij aan de huur van sportaccommodaties. AC TION verlengt al enige jaren niet meer het lidmaatschap per jaar maar per twee maanden, met inachtneming van de opzegtermijn (zie hierboven).

Hoe opzeggen?
Opzeggen kan uitsluitend via e-mail (voorkeur) of schriftelijk bij de ledenadministratie.

Nicky Aarts
la@action48.nl