Wedstrijdlicentie

Wedstrijdlicentie

Als je aan wedstrijden mee wil doen, moet er een wedstrijdlicentie worden aangevraagd. De kosten hiervoor bedragen voor Junioren A/B € 14,50 en voor Senioren € 23,20 (prijzen 2019). Dit bedrag moet jaarlijks worden betaald via een incassomachtiging. De kosten voor de wedstrijdlicentie voor Pupillen en Junioren C/D zijn verrekend in de contributie, zij krijgen dus automatisch een wedstrijdlicentie. Opzeggen van de wedstrijdlicentie dient te gebeuren voor 15 november van het lopende jaar bij de leden- en contributieadministratie (vanaf B-junioren van toepassing).

machtiging_wedstrijdlicentie (.doc)
machtiging_wedstrijdlicentie (.pdf)

Het document/de pdf mag gescand en gemaild worden naar la@action48.nl, of lever het ingevuld in bij de trainer of in het clubhuis.