Jeugd Activiteiten Commissie

Jeugd Activiteiten Commissie

Deze commissie wordt momenteel gevormd door de jeugdtrainers (pupillen en junioren CD) en een aantal enthousiaste ouders (Pauline Nijmeijer, Patricia van Oosterwijk, Nienke van Dijken en Björn Veldman). Zij zetten zich in om elk jaar weer een aantal leuke, gezellige en sportieve activiteiten neer te zetten. Deze activiteiten hebben betrekking op de jeugd en gaan verder dan de sport en trainingen zelf.

Het doel is om jaarlijks ten minste de volgende activiteiten te organiseren:

  • Paasactiviteit
  • Ouder-kind wedstrijd
  • Kamp
  • Sinterklaas
  • Filmnacht

Binnen deze commissie wordt momenteel nog gezocht naar uitbreiding voor de activiteiten voor volwassenen.

Contactadres volwassenen:

vacant
rc@action48.nl

Contactadres (jeugd):

Dennis Coehoorn (contactpersoon jeugd)
Tel: 06-20580665
denniscoehoorn@hotmail.com