INFORMATIE EN TRAININGEN i.v.m. COVID-19
Het schema voor alle groepen is beschikbaar.
INFORMATIE EN TRAININGEN i.v.m. COVID-19
Het schema voor alle groepen is beschikbaar.
BAANATLETIEK JEUGD, SENIOREN EN LOOPGROEPEN
COVID-19 maatregelen AC TION

Beste leden,

De atletiekunie heeft op basis van het Corona protocol van het NOC/NSF een protocol Verantwoorde Atletieksport opgesteld. We hebben als bestuur hier verder invulling aan gegeven door voor onze club ook een protocol op te stellen.

UPDATE 20 november.

Deze week zijn de maatregelen iets versoepeld waardoor het weer mogelijk is in groepen van maximaal 4 personen te trainen.

 • Sporten mag alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand;
 • Voor kinderen tot 18 jaar gelden buiten geen extra beperkingen;
 • Op individuele basis of in groepsverband mag, met een maximum van 4 personen. Trainen in groepjes van maximaal 4 personen kan, maar met ruimere afstand tussen de groepen. Geen groepsvorming met meer dan 4 personen;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Atleten die klaar zijn met hun training of wedstrijd worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de accommodatie verlaten. Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen wel aanwezig zijn.
 • Voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen (inclusief trainer) per zelfstandige ruimte en een maximale groepsgrootte van 2 personen (exclusief trainer) met inachtneming van de anderhalve meter regel;
 • Kantine en kleedkamers zijn gesloten;
 • Krachthonk is alleen toegankelijk met maximaal 4 personen;
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie;

 

Als bestuur hebben we verder besloten dat er bij een positieve test van een lid zijn of haar groep 10 dagen niet op de club aanwezig mogen zijn. We willen het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk maken. We weten dat dit voor een hele groep vervelend is, maar we moeten solidair zijn met elkaar.

Mocht er weer communicatie vanuit de overheid komen over op -of afschaling van maatregelen en die ons als club raken, zullen we dat zo spoedig mogelijk via de sociale media mededelen.

Tot slot willen we een ieder vragen zich aan de vervelende maatregelen te houden en elkaar er op aan te spreken. We moeten dit SAMEN doen en we proberen het voor zo veel mogelijk mensen mogelijk te maken zijn sport uit te oefenen. Zoek niet naar de uitzonderingen/grenzen, maar biedt hulp. Het is ook voor het bestuur en corona-commissie steeds weer een uitdaging om zaken in goede en verantwoorde banen te leiden.

Het bestuur

SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE.

 

Uitgangspunt is en blijft naleving van de algemene richtlijnen van de overheid/RIVM:

 

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Specifiek voor de accommodatie gelden daarnaast de volgende regels:

 • Toegang tot de accommodatie voorafgaand, tijdens en direct na trainingstijden is toegestaan.
 • Houd rekening met uw eigen gezondheid en veiligheid en zeker met die van anderen op de accommodatie.
 • Jeugd tot en met 17 jaar houdt 1.5m afstand van ouderen.
 • Ouderen van 18 jaar en ouder zorgen voor hun eigen veiligheid bv hygiëne, afstand en schoonmaken van materialen voorafgaand aan de eigen training.
 • Wij gaan ervan uit dat iedereen de hygiëneregels van de Atletiekunie naleeft en thuis de handen wast voorafgaand aan de training. Als alternatief biedt AC TION handhygiëne aan bij de ingang van de accommodatie.

 

Clubhuis/kantine, krachtruimte en kleedkamers

Voor elk van deze ruimtes zijn nadere regels uitgewerkt waar iedereen zich aan moet houden. Deze zijn zichtbaar bij elke ingang. De kantine en kleedkamers blijven in ieder geval de komende 4 weken gesloten

BAANATLETIEK JEUGD, SENIOREN EN LOOPGROEPEN
COVID-19 maatregelen AC TION

Beste leden,

De atletiekunie heeft op basis van het Corona protocol van het NOC/NSF een protocol Verantwoorde Atletieksport opgesteld. We hebben als bestuur hier verder invulling aan gegeven door voor onze club ook een protocol op te stellen.

UPDATE 20 november.

Deze week zijn de maatregelen iets versoepeld waardoor het weer mogelijk is in groepen van maximaal 4 personen te trainen.

 • Sporten mag alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand;
 • Voor kinderen tot 18 jaar gelden buiten geen extra beperkingen;
 • Op individuele basis of in groepsverband mag, met een maximum van 4 personen. Trainen in groepjes van maximaal 4 personen kan, maar met ruimere afstand tussen de groepen. Geen groepsvorming met meer dan 4 personen;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Atleten die klaar zijn met hun training of wedstrijd worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de accommodatie verlaten. Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen wel aanwezig zijn.
 • Voor binnensporten geldt een maximaal van 30 personen (inclusief trainer) per zelfstandige ruimte en een maximale groepsgrootte van 4 personen (exclusief trainer) met inachtneming van de anderhalve meter regel;
 • Kantine en kleedkamers zijn gesloten;
 • Krachthonk is alleen toegankelijk met maximaal 4 personen;
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie;

Als bestuur hebben we verder besloten dat er bij een positieve test van een lid zijn of haar groep 10 dagen niet op de club aanwezig mogen zijn. We willen het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk maken. We weten dat dit voor een hele groep vervelend is, maar we moeten solidair zijn met elkaar.

Mocht er weer communicatie vanuit de overheid komen over op -of afschaling van maatregelen en die ons als club raken, zullen we dat zo spoedig mogelijk via de sociale media mededelen.

Tot slot willen we een ieder vragen zich aan de vervelende maatregelen te houden en elkaar er op aan te spreken. We moeten dit SAMEN doen en we proberen het voor zo veel mogelijk mensen mogelijk te maken zijn sport uit te oefenen. Zoek niet naar de uitzonderingen/grenzen, maar biedt hulp. Het is ook voor het bestuur en corona-commissie steeds weer een uitdaging om zaken in goede en verantwoorde banen te leiden.

Het bestuur

SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE.

 

Uitgangspunt is en blijft naleving van de algemene richtlijnen van de overheid/RIVM:

 

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Specifiek voor de accommodatie gelden daarnaast de volgende regels:

 • Toegang tot de accommodatie voorafgaand, tijdens en direct na trainingstijden is toegestaan.
 • Houd rekening met uw eigen gezondheid en veiligheid en zeker met die van anderen op de accommodatie.
 • Jeugd tot en met 17 jaar houdt 1.5m afstand van ouderen.
 • Ouderen van 18 jaar en ouder zorgen voor hun eigen veiligheid bv hygiëne, afstand en schoonmaken van materialen voorafgaand aan de eigen training.
 • Wij gaan ervan uit dat iedereen de hygiëneregels van de Atletiekunie naleeft en thuis de handen wast voorafgaand aan de training. Als alternatief biedt AC TION handhygiëne aan bij de ingang van de accommodatie.

 

Clubhuis/kantine, krachtruimte en kleedkamers

Voor elk van deze ruimtes zijn nadere regels uitgewerkt waar iedereen zich aan moet houden. Deze zijn zichtbaar bij elke ingang. De kantine en kleedkamers blijven in ieder geval de komende 4 weken gesloten

REGLEMENT BAAN
 • Sporten mag alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand;
 • Voor kinderen tot 18 jaar gelden buiten geen extra beperkingen;
 • Op individuele basis of in groepsverband mag, met een maximum van 4 personen. Trainen in groepjes van maximaal 4 personen kan, maar met ruimere afstand tussen de groepen. Geen groepsvorming met meer dan 4 personen;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Atleten die klaar zijn met hun training of wedstrijd worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de accommodatie verlaten. Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen wel aanwezig zijn.
REGLEMENT BAAN
 • Sporten mag alleen met inachtneming van 1,5 meter afstand;
 • Voor kinderen tot 18 jaar gelden buiten geen extra beperkingen;
 • Op individuele basis of in groepsverband mag, met een maximum van 4 personen. Trainen in groepjes van maximaal 4 personen kan, maar met ruimere afstand tussen de groepen. Geen groepsvorming met meer dan 4 personen;
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan langs de baan of het parcours. Atleten die klaar zijn met hun training of wedstrijd worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de accommodatie verlaten. Kaderleden, officials, vrijwilligers, coaches en medewerkers die een rol hebben bij sportactiviteiten mogen wel aanwezig zijn.
REGLEMENT KRACHTRUIMTE

Gebruik van krachtruimte is toegestaan op voorwaarde dat

 • Gebruikte materialen direct na gebruik hygiënisch gereinigd worden. AC TION stelt hiervoor middelen ter beschikking.
 • Maximaal 4 personen inclusief trainer tegelijk in de krachtruimte aanwezig zijn.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie.
REGLEMENT KRACHTRUIMTE

Gebruik van krachtruimte is toegestaan op voorwaarde dat

 • Gebruikte materialen direct na gebruik hygiënisch gereinigd worden. AC TION stelt hiervoor middelen ter beschikking.
 • Maximaal 4 personen inclusief trainer tegelijk in de krachtruimte aanwezig zijn.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een (niet-)medisch mondkapje te dragen bij het betreden van de binnenruimtes van de sportaccommodatie.
AANGEPAST TRAININGSSCHEMA
AANGEPAST TRAININGSSCHEMA
OVERIGE INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Laatste updates i.v.m. het Corona-virus: kijk op Facebook AC.TION48

Corona-update:

Beste leden,

Wederom moeten de teugels helaas worden aangehaald op 14 oktober. Bovenop de reeds van kracht zijnde maatregelen, komen daar zaken bij.

In het kort komt het er op neer dat:

 • De kantine en kleedkamers in ieder geval de komende 4 weken gesloten blijven;
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen. Wedstrijden zijn er voorlopig niet. Feitelijk betekent dit dat de poort voor niet-atleten gesloten is. Kaderleden en vrijwilligers, die werkzaamheden (trainers/toezichthouders/onderhoud) moeten uitvoeren voor de vereniging zijn uitgezonderd;
 • Baantrainingen voor atleten van 18 jaar en ouder worden de komende 4 weken niet toegestaan na 18:00 uur. Atleten, die individueel trainen of in ieder geval met niet meer dan 4 personen, kunnen dit blijven doen voor 18:00 uur;
 • Voor de loopgroepen en nordic walkers zal er door de trainers weer een alternatief worden opgestart;
 • Het gebruik van het krachthonk zal verder beperkt worden tot 4 personen inclusief trainer;
 • Onze parkeerplaats is openbaar terrein en valt niet onder onze accommodatie, maar we willen een ieder vragen ook hier de 1,5 meter in acht te nemen;
 • Blijf thuis als je de gebruikelijke symptomen hebt en laat je testen;
 • Test je positief, laat het je omgeving a.u.b. weten. We kunnen dan als vereniging maatregelen treffen om eventuele verdere verspreiding tegen te gaan.

Tot slot willen we iedereen vragen om zijn of haar gezonde verstand te gebruiken. Deze maatregelen gelden voor minimaal 4 weken en we hopen dat we daarna vooruit kunnen kijken. Lukt het niet, dan verwachten we een algehele sluiting.

Namens het bestuur en met sportieve groeten,

Jan Davids

2e voorzitter

SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE.

Uitgangspunt is en blijft naleving van de algemene richtlijnen van de overheid/RIVM:

· Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
· Houd 1,5 meter afstand van anderen.
· Was vaak uw handen.
· Werk zoveel mogelijk thuis.
· Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
·
Specifiek voor de accommodatie gelden daarnaast de volgende regels:
· Toegang tot de accommodatie voorafgaand, tijdens en direct na trainingstijden is toegestaan.
· Houd rekening met uw eigen gezondheid en veiligheid en zeker met die van anderen op de accommodatie.
· Jeugd tot en met 17 jaar houdt 1.5m afstand van ouderen.
· Ouderen van 18 jaar en ouder zorgen voor hun eigen veiligheid bv hygiëne, afstand en schoonmaken van materialen voorafgaand aan de eigen training.
· Wij gaan ervan uit dat iedereen de hygiëneregels van de Atletiekunie naleeft en thuis de handen wast voorafgaand aan de training. Als alternatief biedt AC TION handhygiëne aan bij de ingang van de accommodatie.

Facebook pagina AC.TION48
OVERIGE INFORMATIE EN COMMUNICATIE

Laatste updates i.v.m. het Corona-virus: kijk op Facebook AC.TION48

Corona-update:

Beste leden,

Wederom moeten de teugels helaas worden aangehaald op 14 oktober. Bovenop de reeds van kracht zijnde maatregelen, komen daar zaken bij.

In het kort komt het er op neer dat:

 • De kantine en kleedkamers in ieder geval de komende 4 weken gesloten blijven;
 • Publiek is niet toegestaan bij trainingen. Wedstrijden zijn er voorlopig niet. Feitelijk betekent dit dat de poort voor niet-atleten gesloten is. Kaderleden en vrijwilligers, die werkzaamheden (trainers/toezichthouders/onderhoud) moeten uitvoeren voor de vereniging zijn uitgezonderd;
 • Baantrainingen voor atleten van 18 jaar en ouder worden de komende 4 weken niet toegestaan na 18:00 uur. Atleten, die individueel trainen of in ieder geval met niet meer dan 4 personen, kunnen dit blijven doen voor 18:00 uur;
 • Voor de loopgroepen en nordic walkers zal er door de trainers weer een alternatief worden opgestart;
 • Het gebruik van het krachthonk zal verder beperkt worden tot 4 personen inclusief trainer;
 • Onze parkeerplaats is openbaar terrein en valt niet onder onze accommodatie, maar we willen een ieder vragen ook hier de 1,5 meter in acht te nemen;
 • Blijf thuis als je de gebruikelijke symptomen hebt en laat je testen;
 • Test je positief, laat het je omgeving a.u.b. weten. We kunnen dan als vereniging maatregelen treffen om eventuele verdere verspreiding tegen te gaan.

Tot slot willen we iedereen vragen om zijn of haar gezonde verstand te gebruiken. Deze maatregelen gelden voor minimaal 4 weken en we hopen dat we daarna vooruit kunnen kijken. Lukt het niet, dan verwachten we een algehele sluiting.

Namens het bestuur en met sportieve groeten,

Jan Davids

2e voorzitter

SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE.

Uitgangspunt is en blijft naleving van de algemene richtlijnen van de overheid/RIVM:

· Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
· Houd 1,5 meter afstand van anderen.
· Was vaak uw handen.
· Werk zoveel mogelijk thuis.
· Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
·
Specifiek voor de accommodatie gelden daarnaast de volgende regels:
· Toegang tot de accommodatie voorafgaand, tijdens en direct na trainingstijden is toegestaan.
· Houd rekening met uw eigen gezondheid en veiligheid en zeker met die van anderen op de accommodatie.
· Jeugd tot en met 17 jaar houdt 1.5m afstand van ouderen.
· Ouderen van 18 jaar en ouder zorgen voor hun eigen veiligheid bv hygiëne, afstand en schoonmaken van materialen voorafgaand aan de eigen training.
· Wij gaan ervan uit dat iedereen de hygiëneregels van de Atletiekunie naleeft en thuis de handen wast voorafgaand aan de training. Als alternatief biedt AC TION handhygiëne aan bij de ingang van de accommodatie.

Facebook pagina AC.TION48