Contributie

Contributie

Inschrijfgeld

Om lid te worden van AC TION moet er éénmalig een bedrag van €10,00 worden betaald aan inschrijfgeld.

Contributie

Contributie moet worden betaald door middel van een automatische incasso. De contributie is hierna weergegeven.

leeftijd AC TION   categorieën/
speltypes
Categorieën Contributie (per 2 maanden) Wedstr-
licentie (per jaar)
1-11 pupil pupil atletiek/atletiek € 26,00  
12-15 junior C D junior atletiek/atletiek € 32,50  
16-19 junior A B met licentie junior atletiek/atletiek € 32,50 € 14,50
  junior A B zonder licentie junior atletiek/recreant € 32,50  
20-34 senioren/veteranen senior atletiek/atletiek € 37,50 € 23,20
  senioren/veteranen zonder licentie senior atletiek/recreant € 37,50  
35…… baanatletiek/master met licentie master  atletiek/atletiek € 37,50 € 23,20
  baanatletiek/master zonder licentie master  atletiek/recreant € 37,50  
  Lopen  met licentie senioren/master atletiek/atletiek € 32,50 € 23,20
  Lopen zonder licentie senioren/master atletiek/recreant € 32,50  
  nordic walken senior/master  wandelaar € 32,50  
  kaderlid      
  jurylid      
  trainingslid   € 15,00  

Kijk hier voor de leeftijdsindeling. Juryleden en verenigingsfunctionarissen betalen alleen de bondsafdracht van de Atletiekunie, te weten €17,20 per jaar (prijs 2019).

Vanaf het derde lid dat actief aan atletiek doet, moet de helft van de hierboven vermelde contributie worden betaald.

Elk jaar op 1 mei wordt de contributie aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer van het C.B.S. De nieuwe contributie wordt vermeld in het clubhuis, op de homepage en in het clubblad. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hiertoe dient er op het aanmeldingsformulier een verklaring te worden ondertekend.

De genoemde bedragen gelden t/m april 2019. De ledenvergadering heeft besloten tot een verhoging van € 0,50 per twee maanden.

Afdracht Atletiekunie

De jaarlijkse afdracht aan de Atletiekunie wordt in januari samen met de eerste contributie van het jaar geïncasseerd. Nieuwe leden betalen dit bedrag samen met de eerste contributie. Voor 2019 zijn deze bedragen:

Categorie Bedrag
pupillen € 15,05
junioren € 15,90
senioren/trim/kader € 17,20

De Atletiekunie bepaalt tevens de jaarlijkse licentiekosten voor een wedstrijdlicentie. Meer hierover bij Wedstrijdlicentie.

Incasso

U krijgt bericht voor de incassodatum.