Contributie

Contributie

Inschrijfgeld

Om lid te worden van AC TION moet er éénmalig een bedrag van €10,00 worden betaald aan inschrijfgeld.

Contributie

De contributie bestaat uit een deel dat elke twee maanden aan de vereniging verschuldigd is en/of een bijdrage aan de Atletiekunie die verschuldigd is voor elk kalenderjaar of een deel daarvan:

leeftijd

AC TION categorieën/
speltypes

Categorieën

Contributie (per 2 maanden)

Basiscontributie

Atletiekunie
(per jaar)

Wedstrijd-
licentie AU (per jaar)

1-11

minipupil / pupil A B C

pupil atletiek/ atletiek

€ 26,50

€ 15,30

12-15

junior C D

junior atletiek/ atletiek

€ 33,00

€ 16,15

16-19

junior A B met licentie

junior atletiek/ atletiek

€ 33,00

€ 16,15

€ 14,70

 

junior A B zonder licentie

junior atletiek/ recreant

€ 33,00

€ 16,15

 

20-34

senioren/veteranen

senior atletiek/ atletiek

€ 38,00

€ 17,45

€ 23,55

 

senioren/veteranen zonder licentie

senior atletiek/ recreant

€ 38,00

€ 17,45

 

35-…

baanatletiek/master met licentie

master atletiek/ atletiek

€ 38,00

€ 17,45

€ 23,55

 

baanatletiek/master zonder licentie

master atletiek/ recreant

€ 38,00

€ 17,45

 
 

lopen met licentie

senioren/master atletiek/atletiek

€ 33,00

€ 17,45

€ 23,55

 

lopen zonder licentie

senioren/master atletiek/recreant

€ 33,00

€ 17,45

 
 

nordic walken

senior/master wandelaar

€ 33,00

€ 17,45

 
 

kaderlid / jurylid

 

€ 17,45

 
 

trainingslid

 

€ 15,50

€ 17,45

 

Kijk hier voor de leeftijdsindeling.

Vanaf het derde lid van een gezin op hetzelfde adres dat actief aan atletiek doet, moet de helft van de hierboven vermelde contributie worden betaald.

Elk jaar stelt de algemene ledenvergadering de verenigingscontributie vast. Eventuele aanpassingen worden vanaf 1 mei toegepast. De nieuwe contributie wordt vermeld op de web site en in de nieuwsbrief. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hiertoe dient er op het aanmeldingsformulier een verklaring te worden ondertekend.

Afdracht Atletiekunie

De jaarlijkse “Basiscontributie” aan de Atletiekunie is ieder lid voor het hele jaar verschuldigd. Deze wordt in januari geïncasseerd. Nieuwe leden betalen dit bedrag samen met de eerste contributie. Leden met een wedstrijdlicentie zijn de jaarlijkse kosten van de Atletiekunie hiervoor eveneens verschuldigd, met uitzondering van minipupillen, pupillen en junioren C D waarvoor deze kosten door AC TION worden gedragen. De bedragen in bovenstaande tabel gelden voor 2020 en worden jaarlijks door de Atletiekunie vastgesteld. Vanaf 1 oktober t/m 31 december wordt 75% korting gegeven op de Atletiekunie basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.

Incasso

U krijgt bericht voor de incassodatum.