ONS BELEID
ONS BELEID
BELEIDSPLAN

“We willen een maatschappelijk vitale, innovatieve en moderne atletiekclub zijn die aantrekkelijk en kwalitatief is voor toppers en breedtesport . Voor leden en vrijwilligers zijn we een warme thuisbasis.”

BELEIDSPLAN

“We willen een maatschappelijk vitale, innovatieve en moderne atletiekclub zijn die aantrekkelijk en kwalitatief is voor toppers en breedtesport . Voor leden en vrijwilligers zijn we een warme thuisbasis.”

Het beleidsplan 2021-2023 is hier te downloaden:
Het huishoudelijk reglement van AC Tion is hier te downloaden:
De statuten van AC Tion zijn hier te downloaden:
Het beleidsplan 2021-2023 is hier te downloaden:
Het huishoudelijk reglement van AC Tion is hier te downloaden:
De statuten van AC Tion zijn hier te downloaden:
AC Tion heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. We vinden een gezond voedingsaanbod en een gezonde uitstraling belangrijk voor onze sportvereniging. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. AC Tion werkt structureel aan een gezondere kantine, dit doen wij o.a. door jaarlijks de kantinescan uit te voeren.
De Gezonde Kantine van AC Tion
AC Tion heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze leden en bezoekers. We vinden een gezond voedingsaanbod en een gezonde uitstraling belangrijk voor onze sportvereniging. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. AC Tion werkt structureel aan een gezondere kantine, dit doen wij o.a. door jaarlijks de kantinescan uit te voeren.
De Gezonde Kantine van AC Tion
HUISREGELS
ALGEMEEN

Toegang tot het clubgebouw en de baan

Toegang tot het clubgebouw en de baan is slechts toegestaan aan leden van AC TION tijdens trainingstijden.

Andere gebruikers dienen het gebruik af te stemmen met (afhankelijk van de situatie): accommodatie beheerder, gemeente en het bestuur van AC TION. Desgevraagd moet kunnen worden vermeld van wie de bedoelde toestemming is verkregen.

Voor senioren uit de competitieteams is er mogelijkheid te trainen buiten reguliere tijden, in overleg met zijn/haar trainer of de TC. Tijdens deze trainingen moeten er altijd minstens 2 atleten aanwezig zijn en sport de atleet op eigen risico.

Pupillen en Junioren mogen niet trainen zonder trainer buiten trainingstijden. Voor AB-junioren kunnen hiervoor, in een bijzonder geval, uitzonderingen worden gemaakt, in overleg met de trainer en TC.

Tijdens wedstrijden is, in afwijking van het vorenstaande, ook toegang aan anderen toegestaan volgens de, voor die wedstrijden geldende, regels.

 

Grasveld

Op het grasveld mogen geen voorwerpen (o.a. banken en steeplebalken) achterblijven, zodat de gemeentemedwerkers overal kunnen grasmaaien. Na de training/wedstrijd moeten deze materialen dan ook van het grasveld af.

 

Terreininrichting is geen speelterrein

De baan (spingbakken en matten, de jurytoren en de palen (werpen)) zijn geen speelterrein en mogen dan ook nooit op die manier worden gebruikt. De trainers zijn hiervoor verantwoordelijk zowel voor, tijdens als na de training.

 

Opruimen van materialen

Materialen dienen na gebruik te worden drooggemaakt en opgeruimd op de daarvoor aangewezen plaatsen (kratten met etiket naar voren). De trainer is hiervoor verantwoordelijk en controleert dit als hij/zij hiervoor de atleten vraagt te helpen. De laatste trainer van de avond neemt alle overgebleven materialen en kleding mee naar binnen en spreekt hier eventueel (later) de verantwoordelijke trainer op aan.

 

Gebruik verlichting baan

Het is pas toegestaan het licht op de baan aan te doen, als er volgens het reguliere schema training is, en het donker wordt. Na de training moeten de lichten zo snel mogelijk weer worden uitgedaan.

 

Afsluiten accommodatie

Op dinsdag en donderdag wordt de accommodatie normaal gesproken afgesloten door de kantinemedewerkers.

Op de andere dagen is de trainer die als laatste de accommodatie verlaat er verantwoordelijk voor dat het licht uit is, alle ramen en deuren dicht zijn en dat de accommodatie afgesloten wordt.

HUISREGELS
ALGEMEEN

Toegang tot het clubgebouw en de baan

Toegang tot het clubgebouw en de baan is slechts toegestaan aan leden van AC TION tijdens trainingstijden.

Andere gebruikers dienen het gebruik af te stemmen met (afhankelijk van de situatie): accommodatie beheerder, gemeente en het bestuur van AC TION. Desgevraagd moet kunnen worden vermeld van wie de bedoelde toestemming is verkregen.

Voor senioren uit de competitieteams is er mogelijkheid te trainen buiten reguliere tijden, in overleg met zijn/haar trainer of de TC. Tijdens deze trainingen moeten er altijd minstens 2 atleten aanwezig zijn en sport de atleet op eigen risico.

Pupillen en Junioren mogen niet trainen zonder trainer buiten trainingstijden. Voor AB-junioren kunnen hiervoor, in een bijzonder geval, uitzonderingen worden gemaakt, in overleg met de trainer en TC.

Tijdens wedstrijden is, in afwijking van het vorenstaande, ook toegang aan anderen toegestaan volgens de, voor die wedstrijden geldende, regels.

 

Grasveld

Op het grasveld mogen geen voorwerpen (o.a. banken en steeplebalken) achterblijven, zodat de gemeentemedwerkers overal kunnen grasmaaien. Na de training/wedstrijd moeten deze materialen dan ook van het grasveld af.

 

Terreininrichting is geen speelterrein

De baan (spingbakken en matten, de jurytoren en de palen (werpen)) zijn geen speelterrein en mogen dan ook nooit op die manier worden gebruikt. De trainers zijn hiervoor verantwoordelijk zowel voor, tijdens als na de training.

 

Opruimen van materialen

Materialen dienen na gebruik te worden drooggemaakt en opgeruimd op de daarvoor aangewezen plaatsen (kratten met etiket naar voren). De trainer is hiervoor verantwoordelijk en controleert dit als hij/zij hiervoor de atleten vraagt te helpen. De laatste trainer van de avond neemt alle overgebleven materialen en kleding mee naar binnen en spreekt hier eventueel (later) de verantwoordelijke trainer op aan.

 

Gebruik verlichting baan

Het is pas toegestaan het licht op de baan aan te doen, als er volgens het reguliere schema training is, en het donker wordt. Na de training moeten de lichten zo snel mogelijk weer worden uitgedaan.

 

Afsluiten accommodatie

Op dinsdag en donderdag wordt de accommodatie normaal gesproken afgesloten door de kantinemedewerkers.

Op de andere dagen is de trainer die als laatste de accommodatie verlaat er verantwoordelijk voor dat het licht uit is, alle ramen en deuren dicht zijn en dat de accommodatie afgesloten wordt.

RONDEBAAN GEBRUIK

De binnenste twee banen mogen alleen gebruikt worden voor het afwerken van loopprogramma’s. In de pauzes en tijdens in- en uitlopen worden baan 1 en 2 vrij gehouden. Bij het lopen in baan 1 en 2 moet zoveel mogelijk de binnenzijde worden aangehouden en wordt er achter elkaar gelopen. Bij het in- en uitvoegen moet worden gelet op achteropkomende lopers, zodat deze niet worden gehinderd.

 

Bij gelijktijdig gebruik door jeugd, recreanten en/of senioren dient dit te worden afgestemd door betrokken trainers. Er dient daarbij vooral te worden gelet op snelheidsverschillen die de verschillende atleten kunnen hebben.

 

Nieuwe gebruikers van de baan dienen door de trainers direct te worden voorgelicht over bovenstaande afspraken.

RONDEBAAN GEBRUIK

De binnenste twee banen mogen alleen gebruikt worden voor het afwerken van loopprogramma’s. In de pauzes en tijdens in- en uitlopen worden baan 1 en 2 vrij gehouden. Bij het lopen in baan 1 en 2 moet zoveel mogelijk de binnenzijde worden aangehouden en wordt er achter elkaar gelopen. Bij het in- en uitvoegen moet worden gelet op achteropkomende lopers, zodat deze niet worden gehinderd.

 

Bij gelijktijdig gebruik door jeugd, recreanten en/of senioren dient dit te worden afgestemd door betrokken trainers. Er dient daarbij vooral te worden gelet op snelheidsverschillen die de verschillende atleten kunnen hebben.

 

Nieuwe gebruikers van de baan dienen door de trainers direct te worden voorgelicht over bovenstaande afspraken.

TECHNISCHE ONDERDELEN EN MATERIALEN

Materiaal dient op een verantwoorde wijze te worden gebruikt. Het meenemen van materiaal zonder toestemming van de Technische Commissie is niet toegestaan. Bij ondeskundig gebruik is de veroorzaker van eventuele schade daarvoor aansprakelijk. Als materiaal kapot/ kwijt raakt, dan moet dit worden gemeld bij de Technische Commissie. Deze kan zorgen voor vervanging en reparatie (in overleg met de materiaalbeheerder).

 

Het gebruik van wedstrijdmateriaal voor trainingen is niet toegestaan.

 

 

Verspringbakken

De verspringbak dient na gebruik glad te worden geharkt.

Het zand in de naaste omgeving van de zandbak dient teruggeveegd te worden in de zandbak.

 

 

Kogelstootsectoren

De kogelstoot sector dient na gebruik glad te worden getrokken met het ijzeren net, zodat de vulkanische gesteente onderlaag in orde blijft. Dit net ligt in de voorste kogelstootbak.

 

 

(Pols)hoogspringmatten

De matten en bijbehorende installaties dienen alleen gebruikt te worden voor het trainen van de daarvoor bedoelde onderdelen.

Na afloop van de polshoogtraining dienen de “palen” op een hoogte van 5 meter gezet te worden. Dit in verband met mogelijke beschadiging door derden. De hoogspringmat moet na de training weer rechtgelegd worden op het houten flonder. De hoogspringoverkapping dient op zo’n manier te worden teruggereden dat de wielen niet op het kunststof staan.

 

 

Werpkooi

Het net in de grote werpkooi dient na afloop van trainingen/wedstrijden halverwege te worden gehangen. Dit om beschadiging door de wind te voorkomen.

TECHNISCHE ONDERDELEN EN MATERIALEN

Materiaal dient op een verantwoorde wijze te worden gebruikt. Het meenemen van materiaal zonder toestemming van de Technische Commissie is niet toegestaan. Bij ondeskundig gebruik is de veroorzaker van eventuele schade daarvoor aansprakelijk. Als materiaal kapot/ kwijt raakt, dan moet dit worden gemeld bij de Technische Commissie. Deze kan zorgen voor vervanging en reparatie (in overleg met de materiaalbeheerder).

 

Het gebruik van wedstrijdmateriaal voor trainingen is niet toegestaan.

 

 

Verspringbakken

De verspringbak dient na gebruik glad te worden geharkt.

Het zand in de naaste omgeving van de zandbak dient teruggeveegd te worden in de zandbak.

 

 

Kogelstootsectoren

De kogelstoot sector dient na gebruik glad te worden getrokken met het ijzeren net, zodat de vulkanische gesteente onderlaag in orde blijft. Dit net ligt in de voorste kogelstootbak.

 

 

(Pols)hoogspringmatten

De matten en bijbehorende installaties dienen alleen gebruikt te worden voor het trainen van de daarvoor bedoelde onderdelen.

Na afloop van de polshoogtraining dienen de “palen” op een hoogte van 5 meter gezet te worden. Dit in verband met mogelijke beschadiging door derden. De hoogspringmat moet na de training weer rechtgelegd worden op het houten flonder. De hoogspringoverkapping dient op zo’n manier te worden teruggereden dat de wielen niet op het kunststof staan.

 

 

Werpkooi

Het net in de grote werpkooi dient na afloop van trainingen/wedstrijden halverwege te worden gehangen. Dit om beschadiging door de wind te voorkomen.

KRACHTRUIMTE

Toegang tot de krachtruimte, evenals gebruik van de aldaar aanwezige materialen zonder deskundige begeleiding, is slechts toegestaan aan de meerderjarige leden van AC TION en anderen die daarvoor van de Technische Commissie toestemming hebben verkregen. Desgevraagd moet kunnen worden vermeld van wie de bedoelde toestemming is verkregen.

De krachtruimte mag niet worden betreden door pupillen. Gebruik door  junioren is alleen toegestaan onder begeleiding van een eigen trainer.

In de krachtruimte mag nooit alleen worden getraind met gewichten/halters zonder aanwezigheid van een andere atleet.

 

Stangen, schijven, halters, matjes en bankjes dienen te worden opgeruimd op de daartoe aangewezen plaatsen. Schijven, gewichten e.d. dienen van stangen of toestel te worden verwijderd.

 

De laatste gebruiker van de krachtruimte dient het licht uit te doen en de geluidsinstallatie uit te zetten!

KRACHTRUIMTE

Toegang tot de krachtruimte, evenals gebruik van de aldaar aanwezige materialen zonder deskundige begeleiding, is slechts toegestaan aan de meerderjarige leden van AC TION en anderen die daarvoor van de Technische Commissie toestemming hebben verkregen. Desgevraagd moet kunnen worden vermeld van wie de bedoelde toestemming is verkregen.

De krachtruimte mag niet worden betreden door pupillen. Gebruik door  junioren is alleen toegestaan onder begeleiding van een eigen trainer.

In de krachtruimte mag nooit alleen worden getraind met gewichten/halters zonder aanwezigheid van een andere atleet.

 

Stangen, schijven, halters, matjes en bankjes dienen te worden opgeruimd op de daartoe aangewezen plaatsen. Schijven, gewichten e.d. dienen van stangen of toestel te worden verwijderd.

 

De laatste gebruiker van de krachtruimte dient het licht uit te doen en de geluidsinstallatie uit te zetten!

OVERTREDING HUISREGELS

Overtreding van de huisregels kan leiden tot het weigeren van toegang dan wel gebruik van materialen door het bestuur van AC TION, dit na waarschuwing door de Technische Commissie

OVERTREDING HUISREGELS

Overtreding van de huisregels kan leiden tot het weigeren van toegang dan wel gebruik van materialen door het bestuur van AC TION, dit na waarschuwing door de Technische Commissie