LID WORDEN VAN ONZE CLUB
LID WORDEN VAN ONZE CLUB
AANMELDEN
AANMELDEN

Atletiekvereniging AC TION
Leden- en contributieadministratie AC TION
Nicky Aarts – Email: la@action48.nl

Aanmeldingsformulier

Met dit aanmeldingsformulier geeft u zichzelf of uw minderjarig kind op als lid van Atletiekvereniging AC TION. Hiermee aanvaardt u tevens het lidmaatschap van de Atletiekunie, alsmede alle aan deze lidmaatschappen verbonden rechten en plichten. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 2 kalendermaanden en wordt telkens met 2 kalendermaanden verlengd. Voor de actuele bedragen van entreegeld, afdracht Atletiekunie, contributie en wedstrijdlicentie, kijk op www.action48.nl. Opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren, er is een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. U bent op de hoogte van de statuten en het huishoudelijk reglement van AC TION, welke op www.action48.nl te vinden zijn.
Gegevens voorzien van een sterretje * zijn verplicht in te vullen.

Gegevens lid


Geboortedatum*:

Geslacht (man/vrouw)*:Onderdeel/licentie
Onderdeel*:


Combilidmaatschap TCT
Ja, reeds lid van TCT (Triathlon Club Twente)     Nee
Bankgegevens voor automatische incassoDatum*:
Ook lid van atletiekvereniging (leeglaten indien niet van toepassing, verplicht voor trainingslid)

Licentienummer (verplicht voor trainingslid)

__________ __________ __________ __________ __________
Gegevens automatische incasso

Naam AC TION
Incassant ID NL19ZZZ400735190000
Kenmerk machtiging Zie eerste afboeking op uw afschrift
Reden betaling Lidmaatschapskosten

Door versturen van dit formulier geeft u toestemming aan AC TION om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AC TION. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
__________ __________ __________ __________ __________

Ik ga akkoord met de voorwaarden en automatische incasso (aanvinken om te kunnen verzenden).

(Graag compleet invullen. Na het verzenden worden de velden weer leeggemaakt.)
(Datum invullen: bij sommige oude webbrowsers wordt alleen de volgorde 2017-12-31 geaccepteerd, ofwel jjjj-mm-dd)

U ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging van uw aanmelding. Het kan enkele dagen duren voordat deze verwerkt is. Mocht deze reactie uitblijven, stuur dan een email naar la@action48.nl

 

Wilt u zich aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief, ga dan naar www.action48.nl/startklaar/