LID WORDEN VAN ONZE CLUB
LID WORDEN VAN ONZE CLUB
AANMELDEN
AANMELDEN

  Atletiekvereniging AC TION
  Leden- en contributieadministratie AC TION
  Nicky Aarts – Email: la@action48.nl

  Aanmeldingsformulier

  Met dit aanmeldingsformulier geeft u zichzelf of uw minderjarig kind op als lid van Atletiekvereniging AC TION. Hiermee aanvaardt u tevens het lidmaatschap van de Atletiekunie, alsmede alle aan deze lidmaatschappen verbonden rechten en plichten. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 2 kalendermaanden en wordt telkens met 2 kalendermaanden verlengd. Voor de actuele bedragen van entreegeld, afdracht Atletiekunie, contributie en wedstrijdlicentie, kijk op www.action48.nl. Opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren, er is een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. U bent op de hoogte van de statuten en het huishoudelijk reglement van AC TION, welke op www.action48.nl te vinden zijn.
  Gegevens voorzien van een sterretje * zijn verplicht in te vullen.

  Gegevens lid


  Geboortedatum*:

  Geslacht (man/vrouw)*:  Onderdeel/licentie
  Onderdeel*:


  Combilidmaatschap TCT
  Ja, reeds lid van TCT (Triathlon Club Twente)     Nee

  Bankgegevens voor automatische incasso  Datum*:

  Ook lid van atletiekvereniging (leeglaten indien niet van toepassing, verplicht voor trainingslid)

  Licentienummer (verplicht voor trainingslid)

  __________ __________ __________ __________ __________
  Gegevens automatische incasso

  Naam AC TION
  Incassant ID NL19ZZZ400735190000
  Kenmerk machtiging Zie eerste afboeking op uw afschrift
  Reden betaling Lidmaatschapskosten

  Door versturen van dit formulier geeft u toestemming aan AC TION om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van AC TION. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  __________ __________ __________ __________ __________

  Ik ga akkoord met de voorwaarden en automatische incasso (aanvinken om te kunnen verzenden).


  (Graag compleet invullen. Na het verzenden worden de velden weer leeggemaakt.)
  (Datum invullen: bij sommige oude webbrowsers wordt alleen de volgorde 2017-12-31 geaccepteerd, ofwel jjjj-mm-dd)

  U ontvangt van de ledenadministratie een bevestiging van uw aanmelding. Het kan enkele dagen duren voordat deze verwerkt is. Mocht deze reactie uitblijven, stuur dan een email naar la@action48.nl

   

  Wilt u zich aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief, ga dan naar www.action48.nl/contact/startklaar/