ALLES OVER DE CONTRIBUTIE
ALLES OVER DE CONTRIBUTIE
INSCHRIJFGELD
Om lid te worden van AC TION moet er éénmalig een bedrag van €10,00 worden betaald aan inschrijfgeld.
Contributie moet worden betaald door middel van een automatische incasso. De contributie is weergegeven in een schema, klik op de button.
Generated by wpDataTables
INSCHRIJFGELD
Om lid te worden van AC TION moet er éénmalig een bedrag van €10,00 worden betaald aan inschrijfgeld.
Contributie moet worden betaald door middel van een automatische incasso. De contributie is weergegeven in een schema, klik op de button.
Generated by wpDataTables
CONTRIBUTIE

Juryleden en verenigingsfunctionarissen betalen alleen de bondsafdracht van de Atletiekunie, te weten €17,45 per jaar (prijs 2020).

Vanaf het derde lid van een gezin op hetzelfde adres dat actief aan atletiek doet, moet de helft van de in het schema vermelde contributie worden betaald.

Elk jaar stelt de algemene ledenvergadering de verenigingscontributie vast. Eventuele aanpassingen worden vanaf 1 mei toegepast. De nieuwe contributie wordt vermeld op de website en in de nieuwsbrief. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hiertoe dient er op het aanmeldingsformulier een verklaring te worden ondertekend.

​U krijgt bericht voor de incassodatum.

CONTRIBUTIE

Juryleden en verenigingsfunctionarissen betalen alleen de bondsafdracht van de Atletiekunie, te weten €17,45 per jaar (prijs 2020).

Vanaf het derde lid van een gezin op hetzelfde adres dat actief aan atletiek doet, moet de helft van de in het schema vermelde contributie worden betaald.

Elk jaar stelt de algemene ledenvergadering de verenigingscontributie vast. Eventuele aanpassingen worden vanaf 1 mei toegepast. De nieuwe contributie wordt vermeld op de website en in de nieuwsbrief. De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hiertoe dient er op het aanmeldingsformulier een verklaring te worden ondertekend.

​U krijgt bericht voor de incassodatum.

AFDRACHT ATLETIEKUNIE

De jaarlijkse “Basiscontributie” aan de Atletiekunie is ieder lid voor het hele jaar verschuldigd. Deze wordt in januari geïncasseerd. Nieuwe leden betalen dit bedrag samen met de eerste contributie. Leden met een wedstrijdlicentie zijn de jaarlijkse kosten van de Atletiekunie hiervoor eveneens verschuldigd, met uitzondering van minipupillen, pupillen en junioren A B waarvoor deze kosten door AC TION worden gedragen. De bedragen in bovenstaande tabel gelden voor 2020 en worden jaarlijks door de Atletiekunie vastgesteld.
Vanaf 1 oktober t/m 31 december wordt 75% korting gegeven op de Atletiekunie basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.

AFDRACHT ATLETIEKUNIE

De jaarlijkse “Basiscontributie” aan de Atletiekunie is ieder lid voor het hele jaar verschuldigd. Deze wordt in januari geïncasseerd. Nieuwe leden betalen dit bedrag samen met de eerste contributie. Leden met een wedstrijdlicentie zijn de jaarlijkse kosten van de Atletiekunie hiervoor eveneens verschuldigd, met uitzondering van minipupillen, pupillen en junioren A B waarvoor deze kosten door AC TION worden gedragen. De bedragen in bovenstaande tabel gelden voor 2020 en worden jaarlijks door de Atletiekunie vastgesteld.
Vanaf 1 oktober t/m 31 december wordt 75% korting gegeven op de Atletiekunie basiscontributie en wedstrijdlicentiekosten.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 2 kalendermaanden en wordt telkens met 2 kalendermaanden verlengd. Opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren (la@action48.nl), er is een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 2 kalendermaanden en wordt telkens met 2 kalendermaanden verlengd. Opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren (la@action48.nl), er is een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.