ALLES OVER DE CONTRIBUTIE
ALLES OVER DE CONTRIBUTIE
CONTRIBUTIE
De contributie is weergegeven in het volgende schema.
CONTRIBUTIE
De contributie is weergegeven in het volgende schema.

De leeftijdsindeling in categorieën is volgens de richtlijnen van de Atletiekunie, zie ook bij de indeling jeugd.

Juryleden en verenigingsfunctionarissen betalen alleen de jaarlijkse Basiscontributie van de Atletiekunie zoals vermeld in bovenstaand schema.

Als drie of meer leden van een gezin op hetzelfde adres actief aan atletiek doen, hoeven alleen de twee oudsten de volledige contributie te betalen en geldt voor de anderen de helft van de in het schema vermelde contributie.

Elk jaar stelt de algemene ledenvergadering de verenigingscontributie vast. Eventuele aanpassingen worden vanaf 1 mei toegepast. De nieuwe contributie wordt vermeld op de website en in de nieuwsbrief.

De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hiertoe dient er op het aanmeldingsformulier een verklaring te worden ondertekend. ​​U krijgt bericht voor de incassodatum.

De leeftijdsindeling in categorieën is volgens de richtlijnen van de Atletiekunie, zie ook bij de indeling jeugd.

Juryleden en verenigingsfunctionarissen betalen alleen de jaarlijkse Basiscontributie van de Atletiekunie zoals vermeld in bovenstaand schema.

Als drie of meer leden van een gezin op hetzelfde adres actief aan atletiek doen, hoeven alleen de twee oudsten de volledige contributie te betalen en geldt voor de anderen de helft van de in het schema vermelde contributie.

Elk jaar stelt de algemene ledenvergadering de verenigingscontributie vast. Eventuele aanpassingen worden vanaf 1 mei toegepast. De nieuwe contributie wordt vermeld op de website en in de nieuwsbrief.

De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. Hiertoe dient er op het aanmeldingsformulier een verklaring te worden ondertekend. ​​U krijgt bericht voor de incassodatum.

AFDRACHT ATLETIEKUNIE

De jaarlijkse “Basiscontributie” aan de Atletiekunie is ieder lid voor het hele jaar verschuldigd. Deze wordt in januari geïncasseerd. Nieuwe leden betalen dit bedrag samen met de eerste contributie. Leden met een wedstrijdlicentie zijn de jaarlijkse kosten van de Atletiekunie hiervoor eveneens verschuldigd, met uitzondering van minipupillen, pupillen en junioren C D waarvoor deze kosten door AC TION worden gedragen. De bedragen in bovenstaande tabel gelden voor 2023 en worden jaarlijks door de Atletiekunie vastgesteld.
Bij aanmelding tussen 1 oktober en 31 december wordt 75% korting gegeven op de Atletiekunie basiscontributie en eventuele wedstrijdlicentiekosten.

AFDRACHT ATLETIEKUNIE

De jaarlijkse “Basiscontributie” aan de Atletiekunie is ieder lid voor het hele jaar verschuldigd. Deze wordt in januari geïncasseerd. Nieuwe leden betalen dit bedrag samen met de eerste contributie. Leden met een wedstrijdlicentie zijn de jaarlijkse kosten van de Atletiekunie hiervoor eveneens verschuldigd, met uitzondering van minipupillen, pupillen en junioren C D waarvoor deze kosten door AC TION worden gedragen. De bedragen in bovenstaande tabel gelden voor 2023 en worden jaarlijks door de Atletiekunie vastgesteld.
Bij aanmelding tussen 1 oktober en 31 december wordt 75% korting gegeven op de Atletiekunie basiscontributie en eventuele wedstrijdlicentiekosten.

AANMELDEN EN INSCHRIJFGELD

Aanmelden als lid van AC TION kan via de knop “AANMELDEN” boven aan deze pagina. Er wordt éénmalig een bedrag van €10,00 aan inschrijfgeld in rekening gebracht.

AANMELDEN EN INSCHRIJFGELD

Aanmelden als lid van AC TION kan via de knop “AANMELDEN” boven aan deze pagina. Er wordt éénmalig een bedrag van €10,00 aan inschrijfgeld in rekening gebracht.

WIJZIGEN GEGEVENS

Wijzigingen in bijvoorbeeld adres, emailadres of bankrekeningnummer kunnen via email worden doorgegeven (la@action48.nl).

WIJZIGEN GEGEVENS

Wijzigingen in bijvoorbeeld adres, emailadres of bankrekeningnummer kunnen via email worden doorgegeven (la@action48.nl).

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 2 kalendermaanden en wordt telkens met 2 kalendermaanden verlengd. Opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren (la@action48.nl). Er is een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 2 kalendermaanden en wordt telkens met 2 kalendermaanden verlengd. Opzegging dient schriftelijk of via email te gebeuren (la@action48.nl). Er is een opzegtermijn van 2 kalendermaanden.