Informatie

Bij AC TION kunnen zo goed als alle onderdelen van de loopsport (inclusief Nordic Walking), wegatletiek en baanatletiek beoefend worden. Een uitzondering hierop is snelwandelen.
Voor atletiek geldt een minimum leeftijd van 6 jaar.

Baanatletiek

De baanatletiek kent twee soorten nummers, te weten de‘technische nummers’ en de ‘loopnummers’. Tot het laatste worden gerekend de sprint, hordelopen en de middenlange- en de lange afstanden. Tot de technische nummers behoren de werpnummers (bal, kogel, discus, speer, kogelslingeren) en de springnummers (hoog, ver, polshoog, hink-stapsprong).

De jeugdatleten worden geleidelijk vertrouwd gemaakt met alle atletiekonderdelen. Bij de pupillen worden ze spelenderwijs getraind. Vanaf de junioren wordt er in de loop van de jaren toegewerkt naar specialisatie op één of meerdere onderdelen. Vanaf de B-junioren (16 jaar) bestaat de mogelijkheid zich te specialiseren op een bepaald onderdeel binnen de atletieksport.

Loopsport

De loopsport kent onderdelen zoals fitwalk, nordic walking, loopscholing en andere loopvormen die niet gebonden zijn aan beoefening op de weg.

Wegatletiek

De wegatletiek bereidt de atleet vooral voor op het lopen van langere afstanden in wedstrijd of recreatief verband op de weg.

Trainingen

Er worden verschillende trainingen gegeven op diverse locaties in Enschede. Alle trainingen staan onder leiding van gekwalificeerde trainers. Voor de trainingen wordt gebruik gemaakt van onze atletiekbaan aan de Geessinkweg, sportzalen en de natuur rondom deze locaties.

De hardloopgroepen en Nordic Walking groepen trainen vooral in de natuurlijke omgeving van Enschede zuid, afgewisseld met (technische) trainingen op de baan.

De baanatleten (pupillen – senioren) trainen in de zomermaanden (apr. t/m sept.) voornamelijk op de kunststofbaan aan de Geessinkweg. In de wintermaanden (okt. – maart) wordt er ook getraind in de zaal en in de natuur (o.a. Buursezand). Pupillen en D-junioren trainen 2x per week, de oudere groepen hebben meerdere trainingsmogelijkheden.

Tevens kunnen de atleten gebruik maken van het eigen krachthonk, gelegen in het clubhuis.

Mocht u bij AC TION willen trainen, dan kunt u dit eerst een paar weken op proef, en natuurlijk kosteloos, doen.