Technische commissie

De technische commissies houden zich met allerlei zaken bezig die gerelateerd zijn aan sporttechnische aspecten en training, zoals: – opstellen van trainingsschema’s – het jeugdbeleid – nieuwe ontwikkelingen ‘Fit’ – opleiden van trainers, materiaalbeheer – doelstellingen per categorie – doorstroming groepen – etc.

De Technische Commissie Baanatletiek bestaat uit:
Sebastiaan Steenberg (voorzitter)
Marjolein Stegeman
Wan Bakx
Bert Simens (adviseur)
Jan Veneboer (adviseur)

De Technische Commissie Weg bestaat uit:
Coördinator: Patrick Goossens
Leden: Harry Dijk, Kor Zwarts, Enith Bouwmeesters en Frits Folkner

De Technische Commissie Nordic Walking bestaat uit:
Coördinator: Annemiek Meijer
Leden: Gerdi Folkner

Materiaalcommissie:
Deze wordt gevormd door René Kroes en Paul Boer

Contactadres:
Sebastiaan Steenberg
mail: tc@action48.nl