Formulier melding clubrecord

Formulier melding clubrecord

Atletiekvereniging AC TION
Formulier melding clubrecord
Email: records@action48.nl

Met dit formulier kun je een clubrecord doorgeven zodat dit geverifiëerd kan worden en kan worden opgenomen in het overzicht op de website.

Per recordmelding graag het formulier invullen. Na versturen worden de ingevulde gegevens leeggemaakt.

Gegevens atleet


Geboortedatum*:

Gegevens record
Categorie atleet:
Categorie waarvoor prestatie is geleverd:
Onderdeel:

Onderdeel:

Afstand/tijd:

Plaatsnaam prestatie:

Datum prestatie*:

Overige gegevens

(Graag compleet invullen voor correcte vermelding op de website. Na het verzenden worden de velden weer leeggemaakt.)
(* datum invullen: bij sommige oude webbrowsers wordt alleen de volgorde 2017-12-31 geaccepteerd, ofwel jjjj-mm-dd)
Recordpagina: http://www.action48.nl/vereniging/records/