TECHNISCHE COMMISSIE
TECHNISCHE COMMISSIE
TECHNISCHE COMMISSIE

De technische commissies houden zich met allerlei zaken bezig die gerelateerd zijn aan sporttechnische aspecten en training. De nieuwste inzichten op gebied van training, trainingsleer en ontwikkeling worden op de voet gevolgd en door middel van scholing en workshops aan de trainers van AC TION doorgegeven. Daarnaast zijn de Technische Commissies verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het uitwerken en implementeren van overkoepelend beleid, initiëren van opleiding en ontwikkeling, opstellen van trainingsschema’s (wanneer welke training door wie en voor wie wordt gegeven), specifiek jeugdbeleid, materiaalbeheer, vaststellen en monitoren van doelstellingen per categorie, doorstroming groepen.

 

Dit is gericht op het implementeren van het beleid, zoals opgesteld door het bestuur van de vereniging.

TECHNISCHE COMMISSIE

De technische commissies houden zich met allerlei zaken bezig die gerelateerd zijn aan sporttechnische aspecten en training. De nieuwste inzichten op gebied van training, trainingsleer en ontwikkeling worden op de voet gevolgd en door middel van scholing en workshops aan de trainers van AC TION doorgegeven. Daarnaast zijn de Technische Commissies verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het uitwerken en implementeren van overkoepelend beleid, initiëren van opleiding en ontwikkeling, opstellen van trainingsschema’s (wanneer welke training door wie en voor wie wordt gegeven), specifiek jeugdbeleid, materiaalbeheer, vaststellen en monitoren van doelstellingen per categorie, doorstroming groepen.

 

Dit is gericht op het implementeren van het beleid, zoals opgesteld door het bestuur van de vereniging.

BELEID

Beleid: ‘Van breedtesport tot topsport.’

 

“De jeugd heeft de toekomst” is een veelgebruikte en gevleugelde uitspraak. Maar bij AC TION weten we als geen ander dat dat alleen gewaarborgd kan worden als we voorzichtig met onze jeugdleden omgaan. Zo is bekend dat de fysieke belastbaarheid op jonge leeftijd beperkt is en per leeftijdsfase kan variëren. Daarnaast weten we dat kinderen ook hun cognitieve, geestelijke en motorische ontwikkelingen doormaken, dat gaat bij elk kind op een eigen snelheid en frequentie. Dit kan betekenen dat het ene kind in één jaar ver vooruit is op zijn leeftijdsgenoten, maar in het daaropvolgende jaar netjes ‘in de pas loopt’ (of vanuit een ander perspectief “voorbijgelopen wordt”). Het is daarom niet goed om op basis van één moment te besluiten om kinderen in jonge leeftijd in hogere categorieën te laten trainen, omdat dan de relatieve terugval zelfs groter kan zijn en kan leiden tot psychosociale problemen.

 

 

Daarom hebben we het volgende beleid:

 • Atleten tot en met de C-junioren trainen in de trainingsgroep van hun eigen leeftijdscategorie.

 • Atleten tot en met C-junioren mogen nooit alleen, zonder begeleiding van een trainer of senior atleet (met verantwoordelijkheid en kennis van zaken) trainen.

 • Trainingsfrequentie tot en met pupillen is beperkt tot 2 trainingsmomenten per week. Voor D en C-junioren is de frequentie 2 keer per week in hun eigen groep, met de mogelijkheid voor de fanatiekere atleten om daarnaast aan een aantal specialistische trainingen deel te nemen. Advies trainingsfrequentie is totaal 3 trainingen per week voor D junioren en 4 voor C junioren.

 • Specialisatie, beperking tot één discipline bij ‘alle’ trainingsmomenten, wordt pas geaccepteerd vanaf B-junioren.

 • Atleten worden gestimuleerd om deel te nemen aan competitieve elementen, zoals medaillewedstrijden, competitiewedstrijden en wedstrijden georganiseerd door AC TION.

 • Pupillen trainen vanuit spel- en coördinatie-vormen, junioren D en C vanuit coördinatie en techniek. Training van alle oudere atleten richt zich op discipline specifieke en wedstrijd specifieke onderdelen (bv kracht, uithoudingsvermogen, spring-, werp- en looptechniek).

 • Specifieke krachttraining wordt alleen onder deskundige begeleiding uitgevoerd vanaf Junioren B, en alleen in overleg met betrokken trainers.

 

 

De Technische Commissie Baanatletiek bestaat uit:

 

Wan Bakx
Marcel Dost
Andor Engelberts
(via: tc@action48.nl)

 

Coördinator van de technische commissie van de wegatletiek is: Patrick Goossens (via: loopgroepen@action48.nl)

BELEID

Beleid: ‘Van breedtesport tot topsport.’

 

“De jeugd heeft de toekomst” is een veelgebruikte en gevleugelde uitspraak. Maar bij AC TION weten we als geen ander dat dat alleen gewaarborgd kan worden als we voorzichtig met onze jeugdleden omgaan. Zo is bekend dat de fysieke belastbaarheid op jonge leeftijd beperkt is en per leeftijdsfase kan variëren. Daarnaast weten we dat kinderen ook hun cognitieve, geestelijke en motorische ontwikkelingen doormaken, dat gaat bij elk kind op een eigen snelheid en frequentie. Dit kan betekenen dat het ene kind in één jaar ver vooruit is op zijn leeftijdsgenoten, maar in het daaropvolgende jaar netjes ‘in de pas loopt’ (of vanuit een ander perspectief “voorbijgelopen wordt”). Het is daarom niet goed om op basis van één moment te besluiten om kinderen in jonge leeftijd in hogere categorieën te laten trainen, omdat dan de relatieve terugval zelfs groter kan zijn en kan leiden tot psychosociale problemen.

 

 

Daarom hebben we het volgende beleid:

 • Atleten tot en met de C-junioren trainen in de trainingsgroep van hun eigen leeftijdscategorie.

 • Atleten tot en met C-junioren mogen nooit alleen, zonder begeleiding van een trainer of senior atleet (met verantwoordelijkheid en kennis van zaken) trainen.

 • Trainingsfrequentie tot en met pupillen is beperkt tot 2 trainingsmomenten per week. Voor D en C-junioren is de frequentie 2 keer per week in hun eigen groep, met de mogelijkheid voor de fanatiekere atleten om daarnaast aan een aantal specialistische trainingen deel te nemen. Advies trainingsfrequentie is totaal 3 trainingen per week voor D junioren en 4 voor C junioren.

 • Specialisatie, beperking tot één discipline bij ‘alle’ trainingsmomenten, wordt pas geaccepteerd vanaf B-junioren.

 • Atleten worden gestimuleerd om deel te nemen aan competitieve elementen, zoals medaillewedstrijden, competitiewedstrijden en wedstrijden georganiseerd door AC TION.

 • Pupillen trainen vanuit spel- en coördinatie-vormen, junioren D en C vanuit coördinatie en techniek. Training van alle oudere atleten richt zich op discipline specifieke en wedstrijd specifieke onderdelen (bv kracht, uithoudingsvermogen, spring-, werp- en looptechniek).

 • Specifieke krachttraining wordt alleen onder deskundige begeleiding uitgevoerd vanaf Junioren B, en alleen in overleg met betrokken trainers.

 

 

De Technische Commissie Baanatletiek bestaat uit:

 

Wan Bakx
Marcel Dost
Andor Engelberts
(via: tc@action48.nl)

 

Coördinator van de technische commissie van de wegatletiek is: Patrick Goossens (via: loopgroepen@action48.nl)

CONTACT

De technische commissies hechten groot belang aan de input van atleten, ouders en andere belanghebbenden. Commissieleden zijn daarvoor, na het geven van hun trainingen, te benaderen op en rond de atletiekbaan, of via het onderstaande emailadres. Feedback voor of vragen aan een specifieke commissie kunnen beter direct aan een commissielid gericht worden.

 

Algemene zaken betreffende technische aangelegenheden kunt u richten aan:

Wan Bakx
mail: tc@action48.nl

CONTACT

De technische commissies hechten groot belang aan de input van atleten, ouders en andere belanghebbenden. Commissieleden zijn daarvoor, na het geven van hun trainingen, te benaderen op en rond de atletiekbaan, of via het onderstaande emailadres. Feedback voor of vragen aan een specifieke commissie kunnen beter direct aan een commissielid gericht worden.

 

Algemene zaken betreffende technische aangelegenheden kunt u richten aan:

Wan Bakx
mail: tc@action48.nl